Et socialdemokratisk Europa

Socialdemokratiets politikere i EU

Socialdemokratiets EU-politik

Hvad er EU?

/

Danmark skal være i hjertet af EU, stå sammen med vores europæiske naboer og værne om freden, de fælles spilleregler og grundlæggende værdier – demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og ligestilling.

Frihandlen på tværs af grænser i EU’s indre marked har skabt vækst og arbejdspladser i Danmark, ligesom fælles høje standarder skaber efterspørgsel på danske løsninger og sikrer produkter af høj kvalitet til danske forbrugere.

Seneste nyheder

Vi vil forbyde lange og brutale dyretransporter

Vi vil forbyde lange og brutale dyretransporter

Af Niels Fuglsang I Danmark producerer landbruget hvert år omkring 30 millioner grise, hvilket gør os til det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til størrelsen på vores befolkning. Med så intensiv en produktion af grise skulle man tro, at danske slagterier må have mere end rigeligt at se til. Men virkeligheden er en anden. For i stedet for at opfede grisene og slagte dem i Danmark bliver en stadig større andel fragtet langt ned i Europa. De fleste som smågrise for at blive fedet op, men en del også som slagtesvin. Tal fra Fødevarestyrelsen viser, at der i 2022 blev sendt over 11 millioner grise ud af Danmark på lange dyretransporter.

Christel Schaldemoses 1. maj

Christel Schaldemoses 1. maj

Arbejdernes internationale kampdag d. 1. maj, er en dag dedikeret til at fejre arbejdstagernes rettigheder og kampen for bedre arbejdsforhold. Over hele Danmark samles mennesker for at demonstrere solidaritet og støtte til arbejderbevægelsen.   Historisk set har denne dag været et tidspunkt for fagforeninger, arbejderpartier og andre sociale bevægelser at fremhæve vigtigheden af retfærdige lønninger, anstændige arbejdsforhold og respekt for arbejdstageres rettigheder. 1. maj er en meget vigtig dag med både festlige begivenheder og politiske demonstrationer, hvor folk kommer sammen for at minde om fortidens sejre og fortsætte kampen for en mere retfærdig og lige fremtid for alle arbejdere.  Som spidskandidat for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, var Christel Schaldemose d. 1. maj rundt i hele landet og fejre den ikoniske dag til en række arrangementer. Christel har i 17 år kæmpet for et tryggere, grønnere og mere retfærdigt EU, og her spiller arbejderånden en stor rolle.  

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.