<h1>Socialdemokratiets EU-politik</h1>

Socialdemokratiets EU-politik

Danmark skal være i hjertet af EU, stå sammen med vores europæiske naboer og værne om freden, de fælles spilleregler og grundlæggende værdier – demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og ligestilling.

Frihandlen på tværs af grænser i EU’s indre marked har skabt vækst og arbejdspladser i Danmark, ligesom fælles høje standarder skaber efterspørgsel på danske løsninger og sikrer produkter af høj kvalitet til danske forbrugere.

Vi bakker helhjertet op om et tæt og forpligtende EU-samarbejde, som løser de udfordringer, som ingen lande kan løse alene. Klimakrise, sikkerhedstrusler, internationalt skattefusk, kriminalitet og terrorisme, regulering af tech-giganter, migrantstrømme, social dumping og meget andet.

EU skal skabe borgernære resultater, og der skal skelnes skarpere imellem, hvad der kræver fælleseuropæiske løsninger, og hvad landene bedst klarer selv.

Vi kæmper for et socialdemokratisk Europa, hvor grøn omstilling, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd.

EU skal gå forrest i den grønne omstilling, gøre op med international skattesvindel, holde virksomheder ansvarlige. Vi værner om den danske model, for fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed.

Læs mere om vores EU-politik her: