<h1>Tryghed i den digitale verden</h1>

Tryghed i den digitale verden

Sociale medier, kunstig intelligens og store handelsplatforme er blevet en stadig større del af vores hverdag. De giver os et væld af nye muligheder. Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder og samfund som helhed. Ambitionen har hele vejen været at gøre det lettere at være borger og drive virksomhed i Danmark og i resten af Europa. Men udviklingen har også medført en lang række nye udfordringer. Perfekthedskultur, afhængighed af sociale medier, spredning af desinformation og hadefuld tale, køb og salg af ulovlige produkter.

Velfærdssamfundet handler i høj grad om trivsel og om retten til det gode liv. Europæiske unge mennesker mistrives i stigende grad. Aldrig har så mange unge kæmpet med diagnoser, mistrivsel og ensomhed. Evige vibrationer, urealistiske skønhedsidealer og algoritmer, der er designet til at få os alle til at blive længere på platformene, er med til at forværre mange unges trivsel.

I denne valgperiode har vi lavet banebrydende ny lovgivning om det digitale. Nu bliver digitale platforme i større grad holdt ansvarlige for deres algoritmer og for indholdet på platformen. Det skaber en større sikkerhed. Men der er fortsat brug for at holde tech­­­­­­­-giganterne i kort snor, så udviklingen ikke løber fra os.

Ny teknologi skal udvikles og bruges ansvarligt. Derfor er det afgørende, at vi får sat nogle tydelige rammer for brugen og udviklingen af ny teknologi, der mindsker de negative konsekvenser, som de kan have på brugere og samfund. Vi skal arbejde for, at det indre marked også er et retfærdigt marked, hvor lovgivningen følger med udviklingen, og der føres bedre kontrol med produkter, der sælges online, der kan indeholde skadelige stoffer eller lignende.

Danmark er anerkendt som et digitalt foregangsland, hvor både virksomhedernes og den offentlige sektors brug af digitale løsninger ligger i front. Derfor er der stor efterspørgsel på danske digitale løsninger og kompetencer. Den position skal vi fastholde og bruge til at sætte en ambitiøs digital dagsorden i EU og øge eksport af danske digitale løsninger.

Endeligt har de digitale platforme skabt et nyt, online arbejdsmarked, der udfordrer arbejdstagernes rettigheder. Platformsvirksomheder med nye smarte ansættelser gør, at flere og flere bliver ansat på nultimerskontrakter eller som falske selvstændige med eget CVR nummer. Mange nye job i EU er nu uden fast løn og timetal, og i 2025 forventes hele 43 millioner europæere at være ansat i platformsvirksomheder – en stor del af dem i usikre ansættelser. Danmark går ikke fri. Det skaber stor utryghed hos den enkelte og skaber en unfair konkurrence på markedet.

Derfor er der behov for strammere EU-lovgivning, så virksomheder, der spekulerer i falske selvstændige og usikre ansættelser, lever op til deres ansvar. Lovgivning fra EU fylder mere og mere på det digitale område, og det er afgørende, at Danmark spiller en aktiv rolle i forhold til at sikre, at lovgivningen passer med de gode erfaringer og løsninger, der er opbygget i Danmark.

- EU skal sætte klare rammer for sociale medier, så de ikke skader vores mentale sundhed eller samfundsmodel.

- EU skal sikre, at nye platforme og nye digitale universer er omfattet af den europæiske lovgivning.

- EU skal arbejde for endnu større gennemsigtighed i platformenes metoder og algoritmer for at sikre forbrugernes rettigheder, fair konkurrence samt at sikre muligheden for effektiv lovgivning.

- EU skal arbejde for strammere regler, når det kommer til tech-giganternes indtog i børn og unges hverdag.

- EU skal sikre platformsarbejdernes rettigheder, bekæmpe udbredelsen af falske selvstændige og sørge for, at platformene påtager sig deres arbejdsgiveransvar.

- EU skal sikre, at det er lige så sikkert at handle produkter online som offline.

- Børn og mindreårige sikres bedre på sociale medier.

- De negative konsekvenser af tech­-giganternes algoritmer skal imødegås.

- Der indføres klarere regler for og krav til brug af kunstig intelligens.

- Konkurrencen på det digitale marked foregår friere og mere fair.