<h1>Hør mere</h1>

Hør mere

Vil du være med i fællesskabet?

Nu er det muligt at blive en del af et politisk fælleskab, som kæmper for et tryggere, grønnere og mere retfærdigt Europa. Du kan starte med et gratis intromedlemsskab.  

Fordele ved at være medlem af Socialdemokratiet

I Socialdemokratiet har vi plads til forskellighed, og derfor har vi også flere slags medlemmer. Nogle er meget aktive. Andre nøjes med at give deres støtte. Men fælles for dem er, at de deler drømmen om et mere grønt, retfærdigt og solidarisk Danmark og Europa. 

Som medlem i Socialdemokratiet har du mulighed for at deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde. Derudover har du mulighed for at deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på opstillingsmøder og gennem urafstemninger.

Når du har været medlem i et år, kan du søge opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Derudover har du mulighed for at stille op til tillidsposter i partiet, som f.eks. forenings-, kreds- og regionsbestyrelser, partistyrelse og delegeret til repræsentantskabsmøder og kongresser.

Som medlem af Socialdemokratiet har du mulighed for at deltage i en række spændende arrangementer. Du kan deltage i alt fra konferencer, kurser og undervisning til politiske møder og sociale arrangementer. 

Der bliver både arrangeret fysiske arrangementer og online arrangementer, og de kan omhandle alt fra Kvindernes kampdag til Europa-Parlamentsvalget.

Arrangementerne gør, at du som medlem får mulighed for at møde andre aktive socialdemokrater, og at du får mulighed for at udvikle din politiske viden. 

Vi afholder løbende arrangementer med politikerne om den førte europapolitik.

Som medlem af Socialdemokratiet kan du følge vores medlemmer af Europa-Parlamentet og vores kandidater til valget tæt. Efter et års medlemskab kan du selv stille op som kandidat.

Socialdemokratiets partikontor udsender hver måned et EU-nyhedsbrev, hvor du kan orientere dig i, hvad der er aktuelt i Parlamentet. Her bliver du også mindet om, når der kommer nyt afsnit af vores podcast Europa under overfladen, og når vi afholder spændende EU-arrangementer.