<h1>Marianne Vind</h1>

Marianne Vind

Jeg er socialdemokrat i EU, fordi der er brug for en rød, grøn og dansk arbejderstemme i Parlamentet. Der er brug for en politiker, som er klar til at kæmpe med næb og klør for at forsvare den danske arbejdsmarkedsmodel. Og der er brug for en politiker, som ikke er bange for at tage kampen op mod de virksomheder, som udnytter og ødelægger både mennesker og natur. 

I fem år har jeg kæmpet lønmodtagernes sag som medlem af Europa-Parlamentet. Jeg har lavet lovgivning, som sikrer et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, startet kampen mod underbetalig og usikre ansættelser og vedtaget en ambitiøs naturlov. 

Men der er stadig meget at kæmpe for. Vi skal beskytte arbejderne endnu bedre mod fysisk og psykisk nedslidning. Vi skal skærpe kontrollen med fusk og social dumping. Og vi skal straffe dem, som forurener vores grundvand og ødelægger vores natur.  

 

Følg mig på

Mariannes arbejde

 

Marianne kæmper for at beskytte den danske model i Europa-Parlamentet. Det gør hun blandt andet ved at forsinke og forhale EU-forslaget om at lave en fælles EU-mindsteløn, ved implementeringen af EU’s vejpakke, som begrænser social dumping i transportbranchen og ved at lave ny regulering af platformsvirksomheder og falske selvstændige. Hun arbejder for at indføre et europæisk ID-kort til udenlandske arbejdstagere, for at sikre lige vilkår og beskytte den danske model. 

Marianne har også et stort politisk fokus på at forbedre arbejdsmiljøet rundt om på de europæiske arbejdspladser. Det gør hun blandt andet ved at insistere på, at EU skulle lave den mest ambitiøse arbejdsmiljøstrategi nogensinde. Og ved at forbyde flere kræftfremkaldende stoffer og lave skrappere lovgivning for at beskytte mod asbest.

Derudover kæmper Marianne for at beskytte vores natur i Europa-Parlamentet. Blandt andet har hun været med til at vedtage en ny naturgenopretningslov, som kommer til at gøre godt for blomsterne, bierne og resten af det europæiske dyre- og planteliv. Hun har også været med til at stramme reglerne om PFAS og andre giftige stoffer, som ødelægger både natur og mennesker.

 

Marianne sidder i Udvalget for Beskæftigelse & Sociale Anliggender og Udvalget for Transport & Turisme.

Udvalget for Beskæftigelse & Sociale Anliggender har ansvaret for beskæftigelse samt alle aspekter af socialpolitikken, herunder den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister, arbejdsvilkår, arbejdstagernes rettigheder, social sikring, social inklusion og social beskyttelse. Det inkluderer også foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Udvalget for Transport & Turisme har ansvaret for at imødekomme klima- og miljøvenlige løsninger på de udfordringer, der er i henholdsvis transport- og turismesektoren i EU. Derudover skal der tages stilling til udviklingen inden for digitalisering og kunstig intelligens.

Marianne er medlem og næstformand i netværksgruppen for handicap. Derudover er hun medlem af netværksgruppen for LGBTI-rettigheder, og af netværksgruppen for fagforeninger.