<h1>EU-Kommissionen</h1>

EU-Kommissionen

Kommissionen er den politiske ledelse bestående af 27 kommissærer – en fra hver medlemsstat. Kommisærerne arbejder sammen under ledelse af en formand, som vælges af medlemsstaterne.

Det er Kommissionen, som har serveretten, når det kommer til lovgivningen. Kommissionen fremlægger lovgivning, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet derefter skal blive enige om og vedtage.

Kommissionen spiller en afgørende rolle i det demokratiske arbejde i EU ved løbende at udvikle og gennemføre EU-politik – særligt på områder som handel, konkurrence, miljøbeskyttelse og mange andre. De hjælper også medlemslandene med at implementere EU-love, så de kan leve op til EU-direktiverne. Kommissionen skal nemlig også sikre, at lovgivningen bliver overholdt, og de uddeler bøder, hvis den ikke bliver overholdt.

Kommissionen repræsenterer også EU uden for Europas grænser, på følgende måder:

  • Forhandlinger og diplomati: Europa-Kommissionen forhandler på vegne af EU med tredjelande og internationale organisationer om handelsaftaler, samarbejdsinitiativer, og andre relevante emner. 
  • Internationale topmøder og fora: Europa-Kommissionen deltager i internationale topmøder og fora som en repræsentant for EU for at fremme EU's interesser og synspunkter på globale spørgsmål som klimaforandringer, bæredygtig udvikling, handel, sikkerhed, og menneskerettigheder.
  • Udviklingsbistand og humanitær hjælp: Europa-Kommissionen administrerer EU's udviklingsbistand og humanitære hjælpeprogrammer over hele verden. Dette inkluderer finansiering af udviklingsprojekter, nødhjælp til kriser og konfliktsituationer, samt støtte til genopbygning og udvikling af sårbare samfund.
  • Samarbejde og partnerskaber: Europa-Kommissionen etablerer og vedligeholder partnerskaber og samarbejdsinitiativer med tredjelande og regionale organisationer for at fremme fælles mål og interesser, såsom økonomisk udvikling, sikkerhedssamarbejde, og klimaindsats.
  • Udenrigspolitisk dialog: Europa-Kommissionen deltager i politisk dialog med andre lande og regioner for at fremme EU's udenrigspolitiske prioriteter, herunder demokrati, menneskerettigheder, fred og sikkerhed.