<h1>Stop for skattesvindel</h1>

Stop for skattesvindel

I Danmark har vi en stærk samfundskontrakt. Vores velfærdssamfund gør os alle mere rige, frie og lige. Det nyder både borgere og virksomheder godt af, og det skal både borgere og virksomheder bidrage til. Det er forudsætningen for vores velfærdssamfund. Den samme samfundskontrakt kan gen­findes i det europæiske samarbejde: EU skaber muligheder for borgere og virksomheder. Men det fungerer kun, hvis alle overholder deres del af aftalen.

Når internationale virksomheder, spekulanter og lyssky rige gør juridiske krumspring for at undgå at betale skat i Europa, bryder de deres del af den europæiske samfundskontrakt. EU mister hvert år 190 milliarder euro i tabt skatteprovenu på denne måde. Socialdemokratiet mener, at overnormal profit, eksempelvis som følge af krigen i Ukraine og de stigende energipriser, skal beskattes mere. Socialdemokratiet ønsker at reducere risikabel finansiel spekulation og sikre, at finansmarkeder ikke løber løbsk. Derfor vil vi indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner.

Skattesvindel og hvidvask er grænseoverskridende udfordringer. Når pengene kanaliseres fra ét skuffeselskab til et andet og så tilbage til et givent moderselskab, mister nationale myndigheder ofte muligheden for at holde hånd i hanke med, at alle regler overholdes. Det er medlemslandenes nationale ret at fastsætte og indkræve skatter. Sådan skal det fortsat være. Men i virkeligheden foregår der et skatteræs mod bunden i Europa, der tvinger medlemsstaterne til at sænke selskabsskatterne, fordi det er sket i nabolandene. Det skal ikke være velhavende privatpersoner og multinationale selskaber, der dikterer skattesatserne.

Vi er kommet et godt stykke i denne valgperiode, herunder i forhold til minimumsselskabsskat og land-for-land rapporteringskrav for multinationale selskaber. Men vi er langt fra i mål. De seneste skattelyskandaler har vist os, at der er behov for, at EU styrker deres lovgivning og kontrol på området.

- EU skal samarbejde om at forhindre aktieafkast, renteindtægter og royalties bliver sendt til tredjelande, før det er blevet beskattet af et EU-medlemsland.

- EU skal indføre minimumsbeskatning på aktieudbytte i EU.

- EU skal indføre en fælles minimumsskattesats for endnu flere selskaber end de allerstørste.

- EU skal indføre et forbud mod brug af skuffeselskaber, der ikke har andet formål end at sende penge ud af EU og væk fra beskatning.

- EU skal indføre en skat på finansielle transaktioner.

- EU indfører en fælles minimumsselskabsskattesats for de allerstørste virksomheder i EU.

- EU indfører ny lovgivning, der bekæmper skuffeselskaber, som bruges til skatteunddragelse.

- Virksomheder skal indberette land-til-land omsætning/profit.