<h1>Vores medlemmer af Europa-Parlamentet</h1>

Vores medlemmer af Europa-Parlamentet

Socialdemokratiet har tre medlemmer af Europa-Parlamentet, og i alt 10 kandidater til valget d. 9 juni 2024. 

Når der er Europa-Parlamentsvalg hvert 5. år, fordeles antal mandater for hvert parti efter antal af stemmer. De kandidater med flest personlige stemmer får lov at repræsentere sit parti i Parlamentet. 

I Europa-Parlamentet indgår medlemslandenes partier i flere overordnede grupper. De grupper hedder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Renew Europe Group, Gruppen de Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, De Europæiske Konservative og Reformister, Gruppen Identitet og Demokrati, og Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet. 

Derudover er der ligesom i Danmark løsgængere, der ikke tilhører en politisk gruppe. 

Christel Schaldemose er gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet, som er en del af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet. Her kæmper Socialdemokratiets tre medlemmer af Europa-Parlamentet for en række vigtige politiske dagsordener. 

Socialdemokraterne i EU har et stort fokus på klimakrisen, sikkerhedstrusler, internationalt skattefusk, dyrevelfærd, regulering af tech-giganter, migrantstrømme, social dumping og meget andet.

Danmark skal være i hjertet af EU, stå sammen med vores europæiske naboer og værne om freden, de fælles spilleregler og grundlæggende værdier – demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og ligestilling. 

Socialdemokratiets medlemmer af Europa-Parlamentet

Vores medlemmer af Europa-Parlamentet på sociale medier