<h1>Trygt igennem usikre tider</h1>

Trygt igennem usikre tider

Krigen i Ukraine har kastet nyt lys på vores sårbarhed i Europa. Energipolitik er sikkerhedspolitik. Industripolitik er blevet aktuelt igen. De grænseoverskridende problemer, der er forbundet med forsyning, handel og kriminalitet, kræver fælleseuropæiske løsninger. For sikkerhed i Europa er et fælles ansvar.

Vi har tidligere vist, at EU står sammen, når store kriser rammer. Det kræver villighed til at samarbejde og til at finde løsninger på komplekse problemer. EU landene stod sammen under pandemien. Vi organiserede fællesindkøb af vacciner og vedtog genopretningsfonden på 750 milliarder euro, der genstartede beskæftigelsen og satte skub i investeringer. Og vi stod sammen i kølvandet på Ruslands angreb på Ukraine. EU og NATO er nu rykket tættere sammen i støtten til ukrainernes frihedskamp. Det skal vi fortsætte, samtidig med at vi arbejder for ukrainsk medlemskab af EU.

Der er fortsat store udfordringer foran os, som vi skal tage hånd om.

For det første har Ukrainekrigen vist os, at vi har været alt for afhængige af russisk gas. Det skal vi væk fra. Oveni det ligger en opgave med at sikre, at vi ikke begår samme fejl på nye områder. Vi må eksempelvis ikke gøre os afhængige af kinesisk teknologi og råstoffer. I stedet skal EU grundlæggende kunne mere selv og øge handlen med nye og eksisterende samarbejdspartnere, som vi kan have tillid til.

For det andet har kriserne også afsløret en sårbarhed i vores økonomi. Selvom det lige nu går godt i Danmark for økonomien, så truer inflation, flaskehalse i forsyningerne og produktionsstop fortsat de globale finanser – og truslen om økonomisk krise og tab af arbejdspladser lurer i horisonten. Det skal vi tage hånd om. Tidligere kriser har vist os, at politik gør en forskel. Den aktive krisepolitik under corona pandemien holdt hånden under tusindvis af arbejdspladser. EU er stærkest, når vi sammen sikrer en balance mellem marked, miljø og mennesker.

For det tredje har pandemien vist os, at vi er nødt til at trække produktionen af livsnødvendige værnemidler tilbage til EU. Vi skal ikke igen skal stå i en situation, hvor sundhedspersonale mangler mundbind eller håndsprit, fordi det produceres i andre lande, der selv har brug for det. Vi skal ikke glemme de erfaringer, vi gjorde os. Men i stedet forberede os bedre til næste gang.

For det fjerde er grænseoverskridende kriminalitet stadigvæk en voksende trussel mod Danmark og EU. Teknologiske fremskridt giver ikke bare muligheder, men leverer også infrastruktur til den organiserede kriminalitet, hvad end der er tale om menneske-, våben- eller narkotikahandel, terrorisme, cyberkriminalitet eller digitale krænkelser, herunder særligt imod børn. Det skal være sværere at være kriminel i Europa.

I Socialdemokratiet mener vi, at EU skal gøre sig mere uafhængig af fremmede, udemokratiske magter. Men samtidig skal unionen være åben for alle europæiske lande der opfylder betingelserne for optagelse EU skal ikke lukke sig om sig selv. Men vi skal heller ikke være naive og vende det blinde øje til globale tendenser. EU må påtage sig et stadigt større ansvar for sikkerhedssituationen i Europa. For der er fortsat store udfordringer, vi skal løse i fællesskab. Det vigtigste politiske svar på de udfordringer er et stærkt Europa.

- EU skal fastholde den massive militære og civile støtte til det ukrainske folks frihedskamp mod Rusland.

- EU skal indføre fælles regler for, hvad der tæller som kritisk infrastruktur og sørge for, at disse ikke sælges til fremmede magter.

- EU skal have en ny og mere robust handels- og industripolitik, der gør Europa mere uafhængig , som skubber på den grønne omstilling og sikrer en mere retfærdig samhandel. EU skal stå stærkere i egen ret.

- EU skal fokusere på ny teknologi og styrke sin modstandsdygtighed over for cyberangreb.

- EU skal gøre det nemmere for myndigheder og domstole at dele information om grænseoverskridende kriminalitet og social dumping.

- EU har vedtaget 13 store sanktions­pakker mod Rusland siden invasionen af Ukraine, herunder sanktioner mod enkeltpersoner, udelukkelse fra SWIFT-samarbejdet, udelukkelse fra det finansielle marked og forbud mod import af blandt andet russisk olie, kul, guld og cement.

- EU har givet over 25 milliarder i finansiel støtte til Ukraine under krigen.

- EU har besluttet fælles at indkøbe ammunition til det ukrainske militær.

- EU har vedtaget flere krav til cyberbeskyttelse og har generelt oprustet i kampen mod cyberangreb.