<h1>Christel Schaldemose</h1>
Socialdemokratiets gruppeformand

Christel Schaldemose

Som fynbo og livslang socialdemokrat har jeg siddet i Europa-Parlamentet de sidste snart 18 år. I de 18 år har jeg arbejdet for at gøre hverdagen tryggere for danskerne.

Jeg har sikret tryghed online, da jeg som chefforhandler for Parlamentet tog greb om tech-giganternes usolidariske forretningsmodeller med Digital Services Act. Også når det har omhandlet farlig kemi i produkter – så har jeg altid stået på forbrugerens side.

Det kommer jeg til at fortsætte med.

Vi står i en forandret verden. I en mere usikker tid. Putins Rusland har med sit angreb på Ukraine vist, at de udgør den største trussel mod Europas frihed. Imens udgør en stadig stigende migration den største trussel mod sammenhængskraften internt i Europa. Trusler, vi ikke må lukke øjnene for.

Klimaforandringerne udfordrer os, i højere grad, i vores hverdag. Og PFAS og andre sundhedsskadelige stoffer finder vej til vores grundvand og børns legetøj. Det skal vi ikke acceptere som samfund.

Og vi har en fælles samfundskontrakt i EU, som forpligter. Virksomheder og borgere i Danmark og EU både bidrager og nyder godt af den. Derfor skal vi ikke acceptere, når virksomheder og lyssky rigmænd ikke betaler deres skat.

Det er grænseoverskridende trusler og udfordringer. Danmark kan ikke løse dem alene. Og derfor skal EU også kunne mere selv.

I en usikker tid, skal EU værne om vores tryghed. Det er Socialdemokratiets mål.

Følg mig på

Christels arbejde

Christel kæmper for højere ambitioner for klima og miljø i EU. Højere mål for både bæredygtig produktion og vedvarende energi er afgørende og til gavn for både arbejdspladser i EU og kloden. Hun arbejder for, at EU skal gå forrest i den grønne omstilling på globalt plan for at kunne forebygge fremtidige klimakatastrofer.

Christel har også et stort politisk fokus på tech-giganterne, deres rolle og lovgivningen, der desværre halter efter på området. Sociale medier fylder mere og mere, og tech-giganterne er blevet nogle af de største og rigeste virksomheder i verden. Derfor følger der et stort ansvar med og et behov for regulering. Det er en vigtig kamp, som Christel kæmper i EU.

Christel kæmper aktivt for demokratiske løsninger bygget på økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed på de kriser, som EU løbende står over for. Krig inden for EU's grænser, Covid-19 og en voldsom inflation er blot nogle af de områder, hvor samarbejde mellem EU-landene er afgørende. 

EU er en kampplads, hvor vi kan gøre en stor forskel. Vi er nået langt, men der er stadig meget at kæmpe for. 

Christel sidder i Udvalget for indre marked og Udvalget for miljø og folkesundhed. 

I Udvalget for indre marked arbejder de med det digitale indre marked, told og forbrugerbeskyttelse. Udvalget er ansvarlige for kontrol af EU-reglerne på området og lovgivningsmæssig overvågning. 

I Udvalget for miljø og folkesundhed arbejder de med miljøbeskyttelsesforanstaltninger med hensyn til blandt andet klimaforandringer, bæredygtighed, miljøskader. De arbejder med mærkning af fødevarer, lovgivning vedrørende beskyttelse mod risici for menneskers sundhed og folkesundhedskontrol af fødevarer. Derudover arbejder de med folkesundhedsprogrammer og regulering af farmaceutiske og kosmetiske produkter. 

 

Christel er medlem af Europa-Parlamentets hjertegruppe, intergruppen for LGBT-rettigheder og intergruppen for dyrevelfærd.