<h1>Et mere retfærdigt og humant asylsystem</h1>

Et mere retfærdigt og humant asylsystem

Det nuværende asylsystem er ødelagt. Menneskesmuglere tjener stort på, at desperate mennesker risikerer liv og lemmer på farlige ruter over Middelhavet. Og for mange mennesker kommer til Europa, som ikke har et reelt beskyttelsesbehov.

EU har brug for en ny og langsigtet tilgang til flygtninge- og migrationsudfordringen. Asylsystemet skal beskytte verdens mest sårbare mennesker fra krig og forfølgelse. Det er ikke tilfældet i dag.

Hvert år drukner tusindvis af mennesker i Middelhavet. Det er en humanitær katastrofe, der skal stoppes. 9 ud af 10 migranter, der ankommer irregulært til EU via migrationsruter, er kommet hertil ved hjælp af menneskesmuglere. Samtidig er over 22.000 flygtninge og migranter druknet eller forsvundet i Middelhavet siden 2014.

For at løse de grundlæggende udfordringer med irregulær migration til Europa, arbejder Socialdemokratiet for en reform af det europæiske asylsystem, der indebærer modtagecentre uden for EU, hvor menneskerettigheder overholdes.

Målet med modtagecentret er at sikre et mere retfærdigt asylsystem. Hvor vi ikke lader de svageste i stikken, men hjælper langt flere, end vi gør i dag.

Derfor er det positivt at se, hvordan diskussionen om migration rykker sig i EU. Flere og flere EU-lande efterspørger handling, fordi de oplever høje ankomsttal, store integrationsproblemer og presset modtagekapacitet. Det er tydeligt, at der er akut brug for at finde nye løsninger.

Et modtagecenter i et tredjeland, på fælleseuropæisk basis, mindsker incitamenterne til at krydse Middelhavet på risikabel og ukontrollerbar vis og fjerner menneskesmuglernes levebrød. EU-medlemslandene skal fortsat modtage kvoteflygtninge, og derudover skal EU øge indsatsen for hurtigere hjemsendelse af afviste asylansøgere. Vi må finde løsninger, så vi kan hjælpe flere hurtigere og bedre, end vi gør i dag.

Samarbejde med og investeringer i det globale syd er kun blevet vigtigere efter krigen i Ukraine. Krigens konsekvenser for den globale energiforsyning og fødevaresikkerhed betyder ændrede migrantstrømme mod Europa. Vi risikerer at skubbe ustabile lande i armene på Kina og Rusland med langsigtede sikkerhedspolitiske konsekvenser for Europa. Det kræver et styrket udviklingsarbejde, der sikrer den økonomiske og demokratiske udvikling og øger fred, sikkerhed og stabilitet i udsatte regioner og lande.

I Socialdemokratiet har vi længe ment, det er nødvendigt med et mere retfærdigt og realistisk blik på migrationsudfordringen. Det er positivt, at flere og flere nu deler det synspunkt. For der er brug for mere gennemgribende og nytænkende løsninger på migrationsudfordringen.

- Der er brug for en reform af det europæiske asylsystem, der indeholder etablering af modtagercentre i tredjelande.

- EU skal kapacitetsopbygge inden for bekæmpelse af migrantsmugling og grænseforvaltning, så EU-budgettet kan benyttes til opførelsen af fysiske grænser.

- EU skal prioritere det globale syd med fokus på fattigdomsbekæmpelse, klimatilpasning og energiforsyning.

- EU skal opruste i jagten mod menneskesmuglernes bagmænd, evt. i samarbejde med lande uden for Europas grænser.

- Der er afsat penge i EU-budgettet til øget kontrol af EU’s ydre grænser.

- EU’s grænseagentur, Frontex, bliver styrket.