<h1>Christel Schaldemoses 1. maj</h1>

Christel Schaldemoses 1. maj

Arbejdernes internationale kampdag d. 1. maj, er en dag dedikeret til at fejre arbejdstagernes rettigheder og kampen for bedre arbejdsforhold. Over hele Danmark samles mennesker for at demonstrere solidaritet og støtte til arbejderbevægelsen.  

Historisk set har denne dag været et tidspunkt for fagforeninger, arbejderpartier og andre sociale bevægelser at fremhæve vigtigheden af retfærdige lønninger, anstændige arbejdsforhold og respekt for arbejdstageres rettigheder. 1. maj er en meget vigtig dag med både festlige begivenheder og politiske demonstrationer, hvor folk kommer sammen for at minde om fortidens sejre og fortsætte kampen for en mere retfærdig og lige fremtid for alle arbejdere. 

Som spidskandidat for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, var Christel Schaldemose d. 1. maj rundt i hele landet og fejre den ikoniske dag til en række arrangementer. Christel har i 17 år kæmpet for et tryggere, grønnere og mere retfærdigt EU, og her spiller arbejderånden en stor rolle.  

Jeg tror på styrken i sammenholdet. Og den har jeg mærket, siden jeg som lille oplevede 1. maj siddende på min mors skød. I år har jeg siddet i Europa-Parlamentet i 17 år. Og hver dag, har jeg kæmpet for at passe godt på danskerne.

Christel talte ved seks arrangementer i løbet af kampdagen, og havde i sin tale fokus på alt fra hendes egen opvækst til krigen i Europa. Talen indebar en personlig tilgang til arbejderkampen og hendes motivation til at repræsentere Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet – og her kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår, en løn man kan leve af og ligeløn til alle.  

Christel sammenfattede de svære tider med krig i EU, og glæden ved at kunne fejre arbejdernes internationale kampdag på Danmarks første sommerdag. Det indebar en udmelding om vigtigheden af sikkerhedspolitik i EU, og samarbejdet med NATO. Derudover udtrykkede hun også opbakning til at skrue op for produktionen af våben og ammunition i EU.  

Christel var i sin 1. maj tale også meget optaget af de migrationsproblemer der hersker i EU, og hvordan klimakrisen påvirker borgerne.